FRA UNDERVISNING TIL LÆRING

At styrke læringen i undervisningen kræver fornyelse af eksisterende praksis. Fornyelse af praksis bygger på samarbejde, viden, metode og en understøttende struktur. Med disse elementer kan I skabe en skole hvor alle lærere - i praksis - udvikler egen undervisningen til gavn for alle elevers læring.

Hvordan skabes en udviklende og fælles praksis?

Alle børn skal blive så dygtige, som de kan; den sociale baggrunds betydning for faglige resultater skal mindskes; tilliden til skolen skal styrkes bl.a. gennem professionalisering af lærere samt en større sammenhæng mellem teori og praksis. Det er i sandhed både en stor og enormt vigtig opgave skolen har fået. Hvad kræver det af viden, metode og struktur, for at løse denne opgave?

...

"Jeg har brug for at komme tættere på de enkelte elevers forudsætninger, men det er umuligt for mig, når jeg står med over 27 elever i en klasse."

Lærer

...

"Jeg skal understøtte mine lærere i en ny og stor opgave, men jeg er helt ærligt i tvivl om hvor jeg skal starte og hvad jeg helt præcis skal gøre."

Skoleleder

...

"Jeg har været på kurser, og det er fedt. Men når jeg er tilbage, så kan jeg ikke omsætte det og begynde at gøre en masse nyt, uden fortsat understøttelse."

Lærer

...

"Der er brug for at vi løfter denne store opgave som et samlet skolevæsen. Det er uansvarligt at lade hver enkelt skole stå med opgaven alene."

Skolechef

Hvad laver Teach og hvad står vi for?

...

Vi har ikke opfundet noget nyt

Vi står sikkert på et vidensbaseret og empirisk-funderet grundlag for hvad der virker i forhold til elevers læring og udvikling af skoler. Da folkeskolereformen er inspireret af den skoleudvikling der er blevet gennemført i Ontario, Canada, og de resultater de har skabt for deres 2,5 mio. elever, er det vigtigt at vi tager ved lære af hvad deres lærere, ledere og systemledere har gjort og erfaret. Det viser sig bl.a. vigtigt at fundere skolers og skolesystemers udvikling på en fælles undersøgende praksisbaseret logik, at forankre udviklingen til en fælles metodik, samt understøtte udviklingen gennem en struktur der skaber en udvikling af praksis over tid.

...

Hvad arbejder vi med?

I Teach arbejder vi med de tre grundelementer for at få en fornyelse af praksis: viden, metode og struktur. Vi laver praksisudvikling for lærere, vejledere, skoleledere og skoleforvaltninger. Praksisudviklingen giver basis for en ny forståelse omkring læring - flyttet fra undervisning til læring. Dette understøttes med fælles metodisk tilgang til læring - den undersøgende læringspraksis. Og det gælder også for vejledere, skoleledere, og skoleforvaltning, så vi alle er i læring og sammen skaber en lærende organisation. For at fastholde viden og metoder er det helt essentielt at der er en struktur, der understøtter den nye praksis, og den struktur leverer vi i form af en web-baseret skoleudviklende platform. Platformen er udviklet sammen med og for lærere.

...

Hvordan foregår det?

Vi arbejder typisk med hele skolesystemer, hvilket vil sige hele kommuner. For det er gennem en fælles platform og fælles logik at skolerne i samarbejde kan løfte opgaven. Vi kører praksisudviklingsforløbene for lærere, vejledere, skoleledere og forvaltninger i direkte kobling til den opgave der skal løses og den praksis hvori opgaven skal løses. Udviklingen forankres i en fælles struktur, som er en web-baseret platform der understøtter den logik og metodik der er centrale for udvikling og fornyelse af praksis. Strukturen er essentiel, for uden struktur til at bære og fastholde logikken og metodikken i praksis, vil forandringen og den nye praksis ikke kunne udvikles eller fastholdes; der er ingen struktur at holde den i. Vores arbejde med lærere, ledere, vejledere og forvaltning sker i et gensidigt tillidsfuldt og forpligtende samarbejde. Vi oplever at lærerne trækker i os, fordi tilgangen og logikken giver så meget mening for dem. Og derfor forventer vi at skoleledere og forvaltning går til opgaven med samme motivation og sammenhold som lærere, så udviklingen af undervisningen og læringen kan ske, og en lærende organisation kan skabes.

...

Hvad vil vi? Hvad er vi ude på?

Vi arbejder typisk med hele skolesystemer, hvilket vil sige hele kommuner. For det er gennem en fælles platform og fælles logik at skolerne i samarbejde kan løfte opgaven. Vi kører praksisudviklingsforløbene for lærere, vejledere, skoleledere og forvaltninger i direkte kobling til den opgave der skal løses og den praksis hvori opgaven skal løses. Udviklingen forankres i en fælles struktur, som er en web-baseret platform der understøtter den logik og metodik der er centrale for udvikling og fornyelse af praksis. Strukturen er essentiel, for uden struktur til at bære og fastholde logikken og metodikken i praksis, vil forandringen og den nye praksis ikke kunne udvikles eller fastholdes; der er ingen struktur at holde den i. Vores arbejde med lærere, ledere, vejledere og forvaltning sker i et gensidigt tillidsfuldt og forpligtende samarbejde. Vi oplever at lærerne trækker i os, fordi tilgangen og logikken giver så meget mening for dem. Og derfor forventer vi at skoleledere og forvaltning går til opgaven med samme motivation og sammenhold som lærere, så udviklingen af undervisningen og læringen kan ske, og en lærende organisation kan skabes.

Få tilsendt Teach's ledelsesrammen

Ledelsesrammens formål ligger i navnet, idet det er en ramme for ledelsens opgave. Rammen er specifik lavet for læringsbaseret ledelsespraksis, hvor vi som ledere i forskellige rolller i skolen forholder os undersøgende til læringspraksis.

Få tilsendt ledelsesrammen

Om Teach

Hos Teach tager vi udgangspunkt i, at udvikling af læringspraksis bedst foregår hvor den sker – i praksis. Målet er læring for alle elever, og det kan ske når alle er i læring, inklusiv lærere, skoleledere og skoleforvaltning. Fra Teach leverer vi viden, metode og struktur til at skabe en ny praksis, som giver flyttet fra undervisning til læring, samt muligheden for at have en skole i kontinuerlig udvikling, til gavn for alle elevers læring og trivsel.